Υποστήριξη Φοιτητών στην Κύπρο

 
 

Υποστήριξη Φοιτητών – Πτυχιακές SPSS για Φοιτητές στη Κύπρο

 
Κος. Ανδρέας
 
Τηλ. Επικοινωνίας: +35796513250
 
E-mail επικοινωνίας - universitystudies@yahoo.com
 
 
 
 
Υποστήριξη Φοιτητών στην Κύπρο
 
 
 
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
Ανάληψη με Αξιοπιστία και Υπευθυνότητα της Εκπόνησης – Γνωμοδότησης Διαφόρων Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών και Μελετών – Απλών Εργασιών Εξαμήνου.
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
Απολύτως Ολοκληρωμένη και Ορθή Ανάληψη της Εκπόνησης – Γνωμοδότησης Διαφόρων Θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών.
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ SPSS

 
Εγγυημένο Αποτέλεσμα Στατιστικών Αναλύσεων με Χρήση Διαφορετικών Τεχνικών και Μεθόδων Αναλόγως Απαιτήσεων με το Πρόγραμμα SPSS Καθώς και Παροχή Μαθημάτων για Εκμάθηση Χρήσης του Συγκεκριμένου Προγράμματος.

Υποστήριξη Φοιτητών σε Πτυχιακές / Διπλωματικές Εργασίες και Στατιστικές Αναλύσεις με την Χρήση του Προγράμματος SPSS

Η δημιουργία μας αναφέρεται στην πλήρη κάλυψη και υποστήριξη των αναγκών φοιτητών της Κύπρου με σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες μας, επιχειρούν να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος και αριθμό φοιτητών στην Κύπρου που φοιτούν σε Κυπριακά, Ελληνική ή/και Βρετανικά Πανεπιστήμια (ιδιωτικά ή/και Κρατικά).

Αυτό που επιχειρούμε είναι μέσω της γνώσης μας, να στηρίξουμε κάθε φοιτητή σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό επίπεδο που φοιτούν σε Κυπριακά, Ελληνικά ή/και Βρετανικά Πανεπιστήμια, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ακαδημαϊκές του απαιτήσεις και να βελτιώσει την αποδοσή του στις καθημερινές του διεργασίες, κάτι που θα τον/την οδηγήσει με επιτυχία στην απόκτηση γνώσεων αλλά και πιστοποίησης αυτών με την επιτυχημένη παράδοση της τελικής Πτυχιακής, Διπλωματικής ή απλής εξαμήνου Εργασίας στο τμήμα που φοιτεί.

Αυτό που επιθυμούμε στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης φοιτητών ως προς την δημιουργία και συγγραφή της Πτυχιακής, Διπλωματικής ή απλής εργασίας εξαμήνου τους, μέσω των ακολούθων διαδικασιών από μέρους μας, ως εξής

  • Ολοκληρωμένη και ορθή αναζήτηση πληροφοριών για κάθε θεωρητικό – βιβλιογραφικό θέμα προς ανάπτυξη για Πτυχιακές, Διπλωματικές και Διδακτορικές μελέτες – εργασίες.
  • Ορθή και εμπεριστατωμένη έρευνα και εκπόνηση εργασιών - μελετών Research Proposals (Ερευνητικές Προτάσεις) σε ποικίλα πανεπιστημιακά πεδία, επίπεδα και τομείς εκπαίδευσης και γνώσης.
  • Στατιστικές Περιγραφικές και Επαγωγικές Αναλύσεις με διαφορετικές τεχνικές όπως Anova, T-Test, Pearson Συσχετίσεις, κλπ. με το Στατιστικό Πρόγραμμα SPSS.

Συλλογή βιβλιογραφίας, προετοιμασία και σύνταξη γνωμοδοτήσεων – μελετών άρθρων με σκοπό την δημοσιευσή τους