Πτυχιακές Μελέτες - Εργασίες
 

Πτυχιακές Μελέτες - Εργασίες

 
Ανάληψη με αξιοπιστία και υπευθυνότητα της εκπόνησης – γνωμοδότησης διαφόρων θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών & Μελετών – απλών εργασιών εξαμήνου.
 
 
 
 
 
Διπλωματικές Μελέτες - Εργασίες
 

Διπλωματικές Μελέτες - Εργασίες

 
Το γραφείο μας σας παρέχει απολύτως ολοκληρωμένη και ορθή ανάληψη της εκπόνησης – γνωμοδότησης διαφόρων θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών.
 
 
 
 
 
Στατιστικές Αναλύσεις SPSS
 

Στατιστικές Αναλύσεις SPSS

 
Εγγυημένο αποτέλεσμα στατιστικών αναλύσεων με χρήση του προγράμματος SPSS καθώς και παροχή μαθημάτων για εκμάθηση χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος.
 
 
 
 
 
 
 

Ptyxiakes - SPSS

 

Υποστήριξη Φοιτητών

 
Εκπόνηση - Γνωμοδοτήσεις Μελετών για Πτυχιακές & Διπλωματικές Εργασίες
Καθώς και Αναλύσεις Στατιστικών Δεδομένων με το Πρόγραμμα SPSS
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
+306949272518
(Κος. Γιάννης)
 
Υποστήριξη σε καθημερινή 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα με σκοπό την άμεση και άριστη παροχή απαντήσεων στους ενδιαφερόμενους και κατόπιν αιτηματός τους για βοήθεια σε σχετικές ακαδημαϊκές – εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
 
Πτυχιακές - Φοιτητικές - Διπλωματικές Εργασίες | Ptyxiakes SPSS
 
 
 
 
 

Ptyxiakes SPSS

 

Πτυχιακές - Φοιτητικές & Διπλωματικές Εργασίες

 
 
Η δημιουργία μας αναφέρεται στην πλήρη κάλυψη και υποστήριξη των αναγκών φοιτητών με σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό επίπεδο.

Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες μας, επιχειρούν να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος και αριθμό φοιτητών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη καθώς και σε ολόκληρη την Ελλάδα
 
 
 
 
Πτυχιακές - Φοιτητικές & Διπλωματικές Εργασίες
 
 
 
 
 
Αυτό που επιχειρούμε είναι μέσω της γνώσης μας, να στηρίξουμε κάθε φοιτητή σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό επίπεδο, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ακαδημαϊκές του απαιτήσεις και να βελτιώσει την αποδοσή του στις καθημερινές του διεργασίες στο χώρο των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ – ΤΕΙ), κάτι που θα τον/την οδηγήσει με επιτυχία στην απόκτηση γνώσεων αλλά και πιστοποίησης αυτών με την επιτυχημένη παράδοση της τελικής Πτυχιακής, Διπλωματικής ή απλής εξαμήνου Εργασίας στο τμήμα που φοιτεί.

Βάσει λοιπόν των συνθηκών της καθημερινής ζωής όλων των φοιτητών και οι οποίοι πολλές φορές παραμελούν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στην διεκπεραίωση των φοιτητικών τους εργασιών, λόγω φόρτου εργασιών ή άλλων θεμάτων που αντιμετωπίζουν, είναι αναγκαία η συνεργασία με ειδικούς στο χώρο και οι οποίοι θα τους κατευθύνουν μέσω των σωστών συμβουλών και λοιπών ακαδημαϊκών τεχνικών, να ετοιμάσουν και να παραδώσουν μια ολοκληρωμένη και ορθή ως προς το θέμα –θέματα που εξετάζουν μελέτη και να έχουν το επιθυμητό για εκείνους αποτέλεσμα.

Αυτό που επιθυμούμε στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης φοιτητών ως προς την δημιουργία και συγγραφή της Πτυχιακής, Διπλωματικής ή απλής εργασίας εξαμήνου τους, μέσω των ακολούθων διαδικασιών από μέρους μας, ως εξής

  • Ολοκληρωμένη και ορθή αναζήτηση πληροφοριών για κάθε θεωρητικό – βιβλιογραφικό θέμα προς ανάπτυξη για Πτυχιακές, Διπλωματικές και Διδακτορικές μελέτες – εργασίες.
  • Ορθή και εμπεριστατωμένη έρευνα και εκπόνηση εργασιών - μελετών ResearchProposals (Ερευνητικές Προτάσεις) σε ποικίλα πανεπιστημιακά πεδία, επίπεδα και τομείς εκπαίδευσης και γνώσης.
  • Στατιστικές Περιγραφικές και Επαγωγικές Αναλύσεις με διαφορετικές τεχνικές όπως Anova, T-Test, Pearson Συσχετίσεις, κλπ. με το Στατιστικό Πρόγραμμα SPSS.
  • Συλλογή βιβλιογραφίας, προετοιμασία και σύνταξη γνωμοδοτήσεων – μελετών άρθρων με σκοπό την δημοσιευσή τους

Τέλος στις ήδη υπάρχουσες και ολοκληρωμένες από μέρους σας Πτυχιακές, Διπλωματικές και απλές εργασίες εξαμήνου, μπορούμε να επιμεληθούμε τις όποιες διορθώσεις, μορφοποιήσεις μελέτης, σχετικές διαδικασίες οργάνωσης παρουσίασης απατούνται αλλά και την συνολική παρουσίαση της μελέτης σας σε πρόγραμμα με χρήση slides σε Power Point.